De noodzaak van teamontwikkeling

In welke mate worden de talenten in jouw team benut en worden de teamdoelen behaald? Wil jij inzichten en concrete handvatten hoe je jouw team beter kan laten samenwerken en hoe je van een groep een team kunt maken? Dan is deze Masterclass voor jou! In één dagdeel leer je waar de kansen liggen om jouw team te laten excelleren en het teampotentieel te benutten!

In een dynamische wereld met ontwikkelingen die zich in rap tempo opvolgen, is het voor jouw organisatie van cruciaal belang om op continu veranderende marktomstandigheden en klantwensen te kunnen inspelen. Juist daarom is effectief teamwork cruciaal om te overleven.

Teamwork creëert niet alleen een hoger werkplezier, het leidt tot een groter leervermogen en betere prestaties.

TEAM = Together Everyone Achieves More

De vijf fasen voor een succesvol team

Om inzichtelijk te maken welke zaken in de weg staan om een succesvol team te worden en welke rol de leider daarbij kan vervullen, werken we met de piramide van Patrick Lencioni. Lencioni heeft de vijf ingrediënten beschreven die nodig zijn voor een succesvol team.

Daarnaast ga je aan de slag met één van de belangrijkste kenmerken van teamontwikkeling: het kennen en benutten van elkaars talenten om zo tot optimale prestaties te komen.

Tijdens deze masterclass:

  • Leer je de verschillende niveaus van een effectief en succesvol team kennen;
  • Begrijp je de waarde van elkaars talenten kennen en benutten;
  • Krijg je inzicht in je eigen talenten en voorkeurstijlen.

Gratis deelname!

Deelname aan deze Masterclass is gratis en exclusief bedoeld voor leidinggevenden en HR professionals die zich binnen hun organisatie bezighouden met organisatie- & teamontwikkeling.

De datum van de volgende masterclass wordt binnenkort hier vermeld.

Download de brochure over de Masterclass Teamontwikkeling!