Teamontwikkeling vergt de nodige tijd en inspanning. Immers, in de startblokken staan is één ding, de eindstreep bereiken is iets heel anders. Om als groep tot zelfsturend, high performance team uit te groeien heb je heel wat hordes te nemen.

Slechts 10% van alle afdelingen in Nederland is een team en benut het volledige potentieel van zijn medewerkers. Vaker dan eens is er van een gezamenlijk doel geen sprake, zijn individuele kwaliteiten bekend noch benut, worden complimenten niet of nauwelijks gegeven en wordt er weinig moeite gedaan om te begrijpen wat de ander nu eigenlijk écht bedoelt.

In de startblokken met de TeamScan

Daarom hebben we de TeamScan ontwikkeld. Met de TeamScan krijg je op 5 kritieke succesfactoren inzicht in het functioneren van jouw afdeling en jezelf. Daarnaast krijg je inzicht in welke fase van teamontwikkeling jullie je bevinden. Hierdoor weet je aan welke knoppen er moet worden gedraaid om het teampotentieel beter te benutten en tot nog betere resultaten te komen. Durf jij de eerste horde te nemen?

TIP: Wil jij inzichten en concrete handvatten hoe je jouw team beter kan laten samenwerken en hoe je van een groep een team kunt maken? Volg dan onze Masterclass Teamontwikkeling!

Download de brochure over de TeamScan!